ขั้นตอนการผลิต

วัตถุดิบขาเข้า (Incoming materials)

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือ น้ำยางพารา ซึ่งบริษัทได้ใช้น้ำยางเข้มข้น 60% เป็นส่วนผสมหลัก โดยน้ำยางที่เราใช้ ได้มาจากผู้ผลิตในประเทศที่ได้การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล โดยมีแหล่งน้ำยางจากประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นน้ำยางที่ดีที่สุดในโลก อีกทั้ง เรายังมีกระบวนการคัดสรรน้ำยางธรรมชาติ ตั้งแต่กระบวนการกรีดยาง ผสมน้ำยาง จนกระทั่งการเก็บรักษาอุณหภูมิให้คงที่

การผสมส่วนประกอบ (Compounded latex)

น้ำยางเข้มข้น 60% ที่ผ่านคุณภาพ จะถูกนำมาผสมกับสารเคมีและบ่มเพาะ เพื่อให้ได้น้ำยางที่มีคุณลักษณะ ตรงตามสัดส่วนเพื่อใช้ในการผลิตถุงยางอนามัยแต่ละชนิด

การขึ้นรูป (Dipping)

การขึ้นรูป คือการนำน้ำยางที่มีคุณลักษณะเหมาะสมไป ผ่านการจุ่มโดยเครื่องจักรที่มีการติดตั้งแท่งแก้วสำหรับขึ้นรูป ถุงยางจะมีความบางหรือความหนา จะขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการจุ่มขึ้นรูป

การล้างทำความสะอาดและอบแห้ง (Washing & Drying)

ถุงยางอนามัยจะถูกล้างทำความสะอาด เพื่อล้างคราบโปรตีนออก (เพื่อป้องกันผู้ใช้ ที่มีอาการแพ้โปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ) หลังจากนั้นจะนำไปอบแห้ง

การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection)

เราตรวจสอบคุณภาพของถุงยางอนามัย ขั้นตอนแรกด้วยการใช้คนในการคัดกรอง โดยตรวจสภาพถุงยางอนามัยเบื้องต้น เช่น รอยรั่ว ขอบถุงยาง สีเพี้ยน เป็นต้น

การทดสอบรูรั่วด้วยประจุไฟฟ้า (Electronic Testing)

เรามีเครื่องทดสอบรูรั่วด้วยประจุไฟฟ้า เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล

การบรรจุ (Packing)

ขั้นตอนบรรจุ เรามีการบรรจุฟอล์ย และบรรจุกล่อง โดยเรามีการใช้แรงงานคนและใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในการบรรจุ