ราคาหลักทรัพย์

SET: TNR
11.20 THB
+0.10 (0.90%)

ปรับปรุงเมื่อ 26 ตุลาคม 2564 16:37

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
43,000
มูลค่า (บาท)
478,750
ราคาเปิด
11.30
วันก่อนหน้า
11.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.00 - 11.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.35 - 15.30