สำนักงานใหญ่
1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
+66 2210 8888
+66 2210 8821
โรงงานปิ่นทอง
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 789/139 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
+66 3831 7999

แบบฟอร์มติดต่อ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและติดตามการดำเนินธุรกิจ กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์