บริษัทในเครือ

ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการจะเป็นผู้นำระดับโลก ด้านการผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วทุกมุมโลก บริษัท จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศ เป้าหมายหลักซึ่งเป็นประเทศศูนย์กลางการทำธุรกิจของโลก เพื่อช่วยให้การขยายธุรกิจของบริษัทไปยังลูกค้าทั่วทุกมุมโลกเป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอิร์น จำกัด

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายพืชสมุนไพร

บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย บรรจุภัณฑ์กระดาษ

TNR (Beijing) Trading Company Limited.

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจในประเทศจีน

TNR USA Inc.

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา