ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
{{ summary.open }} {{ summary.high }} {{ summary.low }} {{ summary.close }} {{ summary.volumn }} {{ summary.value }}
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
{{ date.open }} {{ date.high }} {{ date.low }} {{ date.close }} {{ date.volumn }} {{ date.value }}