SET: TNR

ราคาล่าสุด

9.15THB

ปรับปรุงเมื่อ 24 มิถุนายน 2565 16:39

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (3.39%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
89,555
มูลค่า (บาท)
816,955
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.00-9.35

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ล้านบาท

รายได้รวม

กำไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ผ่านทางอีเมล์ เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณภัคศรัตน์ สิรวิเศษสรณ์

นักลงทุนสัมพันธ์

+66 63426 9789
เวลาทำการ 08.00 น. - 17.00 น. จันทร์ - ศุกร์