ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด ก่อตั้งโดยครอบครัวดารารัตนโรจน์ เมื่อปี 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยที่มีคุณภาพสูง และเริ่มการผลิตถุงยางอนามัยที่โรงงานแห่งแรกของบริษัทที่นิคมแหลมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ด้วยกำลังการผลิต 60 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งนับว่าเป็นโรงงานผลิตถุงยางอนามัยที่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยที่สุดในขณะนั้น

บริการของเรา

1. ธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

บริษัทมีแบรนด์สินค้า ONETOUCH™ และเครื่องหมายการค้าอื่นภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าแบบสมัยใหม่ แบบดั้งเดิม และร้านค้าออนไลน์

ONETOUCH™ วางจําหน่ายทั้งในประเทศไทยและบางประเทศในแถบตลาดอาเซียน อาทิ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม สิงคโปร์ สําหรับประเทศไทย มีบริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จํากัด เป็นผู้จัดจําหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าออนไลน์


2. ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM)

บริษัทฯ รับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM) ตามความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยมีลูกค้าทั่วโลก


3. ธุรกิจงานประมูล (Tender)

บริษัทฯ เข้าร่วมประมูลงานผลิตถุงยางอนามัยกับองค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยองค์กรเหล่านี้ จะดําเนินการจําหน่ายและแจกจ่ายถุงยางอนามัยไปตามภูมิภาคและทวีปต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อรณรงค์ทั้งในเรื่อง Health and Well-Being ซึ่งรวมไปถึงการวางแผนครอบครัว การป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และHIV/AIDS โดยบริษัทฯ มีการผลิตและส่งมอบถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์และข้อกําหนดที่ระบุไว้ ในสัญญา