ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด ก่อตั้งโดยครอบครัวดารารัตนโรจน์ เมื่อปี 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยที่มีคุณภาพสูง และเริ่มการผลิตถุงยางอนามัยที่โรงงานแห่งแรกของบริษัทที่นิคมแหลมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ด้วยกำลังการผลิต 60 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งนับว่าเป็นโรงงานผลิตถุงยางอนามัยที่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยที่สุดในขณะนั้น

บริการของเรา

1. แบรนด์ของเรา (OBM)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้แก่ ตราสินค้า ONETOUCH™ และ PLAYBOY โดยจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

PLAYBOY เป็นเครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิการขายและทำการตลาดถุงยางอนามัยและ เจลหล่อลื่นแต่เพียงผู้เดียวใน 188 ประเทศทั่วโลกจาก Playboy Enterprises International Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นรูปแบบที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายและกระจายสินค้าเอง ผ่านช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าออนไลน์ และมีการตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับตลาดต่างประเทศ

ONETOUCH™ วางจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและบางประเทศในแถบตลาดอาเซียน อาทิ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม สิงคโปร์ สำหรับประเทศไทย มีบริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าออนไลน์


2. งานรับจ้างผลิต (OEM)

ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ มีลูกค้า ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


3. งานประมูล (Tender)

ธุรกิจงานประมูล บริษัทฯ เข้าร่วมประมูลงานผลิตถุงยางอนามัยกับองค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยองค์กรเหล่านี้จะดำเนินการจำหน่ายและแจกจ่ายถุงยางอนามัยไปตามภูมิภาคและทวีปต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อรณรงค์ทั้งในเรื่อง Health and Well-Being ซึ่งรวมไปถึงการวางแผนครอบครัว การป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผน การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ HIV/AIDS โดยบริษัทฯ มีการผลิตและส่งมอบถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา