ใบรับรอง

510K No.K181844 One Touch Condom Size 60 mm.จากประเทศสหรัฐอเมริกา
Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD)
ISO 13485:2016
Certificate ISO/IEC 17025:2017
ISO 50001:2018
510K No.K171213 One Touch Condom with Benzocaine จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ISO 9001-2015 (NAC)
ISO 9001-2015 (UKAS)
ISO 13485-2016 (MDSAP)
ISO 14001-2015 (NAC)
ISO 14001-2015 (UKAS)
ISO 45001-2018 (UKAS)
ISO 9001-2008 (NAC)
ISO 9001-2008 (UKAS)
ISO 13485-2003 (CMDCAS)