งานประมูล

ธุรกิจงานประมูล ได้สะท้อนความเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ของเราไปสู่ตลาดโลกได้อย่างชัดเจนที่สุด เราได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตถุงยางอนามัยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานขององค์กร UNFDA ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานระดับโลก เราติดตามการประกวดราคาขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยแก่องค์กรหลักๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี

เราติดตามการประกวดราคาขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยแก่องค์กรหลักๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี