เราทำให้คุณรู้สึกว้าว..ว
ในทุกวัน
ด้วยนวัตกรรมถุงยางอนามัยที่ตอบสนองความต้องการของมนุษยชาติ แบบไร้ขีดจำกัด
Find My Fit
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เราทำให้คุณรู้สึกว้าว..ว
ในทุกวัน
ด้วยนวัตกรรมถุงยางอนามัยที่ตอบสนองความต้องการของมนุษยชาติ แบบไร้ขีดจำกัด
Find My Fit
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตั้งแต่ปี 2536

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 โดยครอบครัว ดารารัตนโรจน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับจ้าง ผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยที่มีคุณภาพสูง ตามความต้องการของลูกค้า

โรงงานแห่งแรกของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่นิคม อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ด้วยกำลัง การผลิตติดตั้งเริ่มต้นที่ 60 ล้านชิ้นต่อปี

สินค้าของเรา

บริการของเรา

แบรนด์ของเรา

งานรับจ้างผลิต

มุมนักลงทุน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ดูทั้งหมด
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรามุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นไปในทางการสร้างคุณค่า ให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เรายังคงนโยบายในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบของคู่ค้า ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้ง ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยที่บริษัท สามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทในเครือ