World Leading Condom Manufacturer

ผลิตภัณฑ์หลักของ TNR คือ ถุงยางอนามัยที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ และ เจลหล่อลื่น

ถุงยางอนามัยของ TNR ได้พัฒนาเพิ่มรูปแบบ ขนาด ความหนา สี กลิ่น รสชาติ และบรรจุภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ราคาหลักทรัพย์ - TNR

ราคาล่าสุด

15.00 THB

เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง%)

+0.10 (+0.67%)

ปรับปรุงเมื่อ: 20 มิ.ย. 2561 16:38

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด