World Leading Condom Manufacturer

ผลิตภัณฑ์หลักของ TNR คือ ถุงยางอนามัยที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ และ เจลหล่อลื่น

ถุงยางอนามัยของ TNR ได้พัฒนาเพิ่มรูปแบบ ขนาด ความหนา สี กลิ่น รสชาติ และบรรจุภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ราคาหลักทรัพย์ - TNR

ราคาล่าสุด

15.20 THB

เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง%)

+0.20 (+1.33%)

ปรับปรุงเมื่อ: 25 พ.ค. 2561 16:38

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด