World Leading Condom Manufacturer

ผลิตภัณฑ์หลักของ TNR คือ ถุงยางอนามัยที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ และ เจลหล่อลื่น

ถุงยางอนามัยของ TNR ได้พัฒนาเพิ่มรูปแบบ ขนาด ความหนา สี กลิ่น รสชาติ และบรรจุภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ราคาหลักทรัพย์ - TNR

ราคาล่าสุด

28.00 THB

เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง%)

+0.50 (+1.82%)

ปรับปรุงเมื่อ: 30 มี.ค. 2560 16:37

นักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือชี้ชวน

ดาวน์โหลด