World Leading Condom Manufacturer

ผลิตภัณฑ์หลักของ TNR คือ ถุงยางอนามัยที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ และ เจลหล่อลื่น

ถุงยางอนามัยของ TNR ได้พัฒนาเพิ่มรูปแบบ ขนาด ความหนา สี กลิ่น รสชาติ และบรรจุภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ราคาหลักทรัพย์ - TNR

ราคาล่าสุด

26.75 THB

เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง%)

-1.25 (--4.46%)

ปรับปรุงเมื่อ: 02 ธ.ค. 2559 16:39

นักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือชี้ชวน

ดาวน์โหลด