ถุงยาง

TNR condoms are designed for pleasure and total reliability; we offer our products in different shapes, sizes, textures, colours, flavours, and packaging types. Customers can mix and match from these variety of options to generate their own unique products.

Apart from traditional condoms, we also offer specialty condoms with benzocaine cream, tape applicator, warming and cooling lubricants, as well as unique packaging types.

 • ผิวเรียบ/
  ผนังขนาน
 • ผิวเรียบ/
  ผนังขนานแบบผายออก
 • ผิวเรียบ/
  ผนังไม่ขนาน (1 Contour)
 • ผิวแบบปุ่มและแบบขีด (3 in 1)/
  ผนังไม่ขนาน (1 Contour)
 • ผิวแบบขีด/
  ผนังขนาน
 • ผิวแบบขีดและแบบปุ่ม/
  ผนังขนานแบบผายออก
 • ผิวแบบปุ่ม/
  ผนังขนาน
 • ผิวแบบปุ่ม/
  ผนังไม่ขนาน (1 Contour)
 • ผิวแบบบุ่ม/
  ผนังไม่ขนาน (2 Contours)
 • ผนังไม่ขนาน/
  แบบเกลียว 1 รอบ
 • ผนังไม่ขนาน/
  แบบเกลียว 2 รอบ

ผิวเรียบ/
ผนังขนาน

Smooth and parallel for bonded intimacy.

สี

สีอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

กลิ่น

แอปเปิ้ล, เชอร์รี่, กุหลาบ, สตรอเบอรี่, เมนทอล, กลิ่นอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

ผิวเรียบ/
ผนังขนานแบบผายออก

Smooth texture with extra room for comforts.

สี

สีอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

กลิ่น

แอปเปิ้ล, เชอร์รี่, กุหลาบ, สตรอเบอรี่, เมนทอล, กลิ่นอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

ผิวเรียบ/
ผนังไม่ขนาน (1 Contour)

Smooth texture with contour shape for beeter fit and control.

สี

สีอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

กลิ่น

แอปเปิ้ล, เชอร์รี่, กุหลาบ, สตรอเบอรี่, เมนทอล, กลิ่นอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

ผิวแบบปุ่มและแบบขีด (3 in 1)/
ผนังไม่ขนาน (1 Contour)

Triple the sensation, with closer fit, and double stimulation of dotted and ribbed texture.

สี

สีอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

กลิ่น

แอปเปิ้ล, เชอร์รี่, กุหลาบ, สตรอเบอรี่, เมนทอล, กลิ่นอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

ผิวแบบขีด/
ผนังขนาน

Ribbed/Parallel for continuous pleasure.

สี

สีอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

กลิ่น

แอปเปิ้ล, เชอร์รี่, กุหลาบ, สตรอเบอรี่, เมนทอล, กลิ่นอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

ผิวแบบขีดและแบบปุ่ม/
ผนังขนานแบบผายออก

Ribbed & Dotted with Flared Shape for better sensational feeling.

สี

สีอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

กลิ่น

แอปเปิ้ล, เชอร์รี่, กุหลาบ, สตรอเบอรี่, เมนทอล, กลิ่นอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

ผิวแบบปุ่ม/
ผนังขนาน

Dotted texture for better stimulation.

สี

สีอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

กลิ่น

แอปเปิ้ล, เชอร์รี่, กุหลาบ, สตรอเบอรี่, เมนทอล, กลิ่นอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

ผิวแบบปุ่ม/
ผนังไม่ขนาน (1 Contour)

Dotted texture with contour shape for better stimulation and closer fit.

สี

สีอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

กลิ่น

แอปเปิ้ล, เชอร์รี่, กุหลาบ, สตรอเบอรี่, เมนทอล, กลิ่นอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

ผิวแบบบุ่ม/
ผนังไม่ขนาน (2 Contours)

Double the control for closer fit with better stimulation.

สี

สีอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

กลิ่น

แอปเปิ้ล, เชอร์รี่, กุหลาบ, สตรอเบอรี่, เมนทอล, กลิ่นอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

ผนังไม่ขนาน/
แบบเกลียว 1 รอบ

A single twist for extra pleasures, with "spring action".

สี

สีอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

กลิ่น

แอปเปิ้ล, เชอร์รี่, กุหลาบ, สตรอเบอรี่, เมนทอล, กลิ่นอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

ผนังไม่ขนาน/
แบบเกลียว 2 รอบ

Double the twist for extra Double the twist for extra that double the friction.

สี

สีอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

กลิ่น

แอปเปิ้ล, เชอร์รี่, กุหลาบ, สตรอเบอรี่, เมนทอล, กลิ่นอื่น ตามความต้องการของลูกค้า

เจลหล่อลื่น

Lubricants are formulated from finest quality ingredients, meeting the highest manufacturing standards to provide comfort and smooth lubrication.

Greaseless, non-toxic, and water soluble, suitable for gynecological use or when additional lubrication is needed.