ใบสมัครออนไลน์

สมัครงานตำแหน่ง:

เงินเดือนที่คาดหวัง:


ข้อมูลส่วนตัว


ชื่อ - นามสกุล

วันเกิด

อายุ

สัญชาติ

ที่อยู่ปัจจุบัน

โทรศัพท์

อีเมล์


ประวัติการทำงาน


ลำดับที่ 1 (เริ่มต้น - สิ้นสุด)

ชื่อบริษัท

ตำแหน่งงาน

เงินเดือน

ลำดับที่ 2 (เริ่มต้น - สิ้นสุด)

ชื่อบริษัท

ตำแหน่งงาน

เงินเดือน

Resume

ระบบได้ส่งข้อความให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะ
ระบบขัดข้องไม่สามารถส่งข้อความของคุณได้