ข่าวสารบริษัท

24 ธันวาคม 2563

แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย

อ่านเพิ่มเติม

16 พฤศจิกายน 2563

TNR สวนกระแส ทำกำไรสุทธิ 9 เดือนแรก 68 ล้านบาท เติบโต 70% คาดทำผลงานไตรมาส 4 สูงสุดนับจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

อ่านเพิ่มเติม

13 พฤศจิกายน 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม

13 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

วิดีโอบริษัท