ข่าวสารบริษัท

10 มีนาคม 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

อ่านเพิ่มเติม

27 กุมภาพันธ์ 2563

TNR โชว์ผลงาน Q4/62 เติบโตโดดเด่น หนุนกำไรสุทธิทั้งปี 133 ล้านบาท ชูพอร์ตรายได้ถุงยางอนามัย PLAYBOY และ ONETOUCHTM พุ่ง ดันอัตรากำไรขั้นต้น ชงบอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น

อ่านเพิ่มเติม

26 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

อ่านเพิ่มเติม

26 กุมภาพันธ์ 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

อ่านเพิ่มเติม

วิดีโอบริษัท

TNR IPO (Full)