ข่าวสารบริษัท

10 สิงหาคม 2560

TNR ฟื้นตัว Q2 กำไรสุทธิ 66.7 ล้านบาท เติบโต 8.7% จากไตรมาสเดียวกันของปี 59 ครึ่งปีหลังเร่งรุกขยายตลาดทุกช่องทาง

อ่านเพิ่มเติม

10 สิงหาคม 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

10 สิงหาคม 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

อ่านเพิ่มเติม

10 สิงหาคม 2560

นำส่งงบการเงินและชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับงวดสามเดือน และหกเดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2560

อ่านเพิ่มเติม

วิดีโอบริษัท

TNR IPO (Full)